ชื่อ
อ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์

 

DR.NARONGDECH KEERATIPRANON

 

การศึกษา
Ph.D(Information Technology) Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
Master of Engineering Science (Computer and Communications Engineering) Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
B.Eng (Computer Engineering)–CP23 Chulalongkorn University

 

ความสนใจ
1.Artificial Intelligence
2. Robotics
3. Automation System
4. Internet of Things
5. Business and System Analysis

 

ห้องพัก
18-06