ประกาศสอบซ่อมวิชา 2110263 DIG COM LAB

December 6, 2019   ปริญญาตรี

ประกาศสอบซ่อมวิชา 2110263 DIG COM LAB


วัน พฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562
13:30-15:00 น. ตึกวิศวกรรมศาสตร์3 ห้อง 304
*** เฉพาะนิสิตที่ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) ***
*** นิสิตที่ติดสอบส่วนกลางในวันดังกล่าวให้ติดต่อที่ คุณพเยาว์ ห้องธุรการ ชั้น 17 ด่วน ***