ประกาศการรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 ของบัณฑิตวิทยาลัย

February 26, 2020   ทุนการศึกษา, บัณฑิตศึกษา
ประกาศการรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 ของบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย *รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 จำนวน 9 ทุน>>>> ดาวน์โหลดประกาศ

1. ทุน60-40 >>>>> ทุน 60 -40
2. ทุน 60 ปี >>>>>ดาวน์โหลดเงื่อนไขประกาศทุน60พรรษา
3. ทุน 72 ปี >>>>>ดาวน์โหลดเงื่อนไขประกาศทุน72พรรษา
4. ทุน 100 ปี >>>>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขประกาศทุน 100 ปี
5. ทุนความเป็นไทย >>>>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขประกาศทุนความเป็นไทย
6. ทุนด้านกีฬา >>>>>ดาวน์โหลดเงื่อนไขประกาศทุนด้านกีฬา
7. ทุนเตรียม ป.เอก >>>>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขประกาศทุนเตรียมป.เอก
8. ทุนวิจัย >>>>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขประกาศทุนผู้ช่วยวิจัย
9. ทุนพระบรมโอรสาธิราชฯ >>>>> ดาวน์โหลดเงื่อนไขประกาศทุนพระบรมโอรสาธิราชฯ