ประกาศแจ้งนิสิตภาคนอกเวลาราชการเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษภาคนอกเวลาราชการผ่านระบบCUNEX

June 26, 2020   ข่าวสาร, บัณฑิตศึกษา

ประกาศแจ้งนิสิตภาคนอกเวลาราชการ
เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษภาคนอกเวลาราชการผ่านระบบCUNEXประกาศรายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษภาคนอกเวลาราชการผ่านระบบCUNEX >>>>> ดาวน์โหลดประกาศ

จุฬาฯ ประกาศนโยบาย “10 Plus” ลดค่าเล่าเรียนนิสิตร้อยละ 10 ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาวิชา >>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*** ทางคณะลดหย่อนการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษภาคนอกเวลาราชการทุกหลักสูตร 10% ในภาคต้น 2563 นี้