กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 ภาคต้น

June 30, 2020   บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 ภาคต้น

ระดับปริญญาตรี >>>>> ดาวน์โหลด
ระดับบัณฑิตศึกษา >>>>> ดาวน์โหลด

***** นิสิตใหม่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนู “นิสิตใหม่” 📣
ลิงก์>>> https://www.reg.chula.ac.th/newstudents.html >>>>> เข้าสู่เว็บไซต์สำนักทะเบียน-เมนูนิสิตใหม่

*** ข้อมูลจาก สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *****