เอกสารและวีดีโองานปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563

July 8, 2020   บัณฑิตศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารและวีดีโองานปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563

01-กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียน-ภาคต้น-2563
02-คู่มือการลงทะเบียนแรกเข้า-ระดับบัณฑิตศึกษา
03-เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนแรกเข้าออนไลน์-ระดับบัณฑิตศึกษา
CP-Graduate-Student-Getting-Started-ภาคต้น-63
กำหนดการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์-ภาคต้น-2563
ข้อบังคับจุฬาฯว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา-พ.ศ2561-3
ตารางสอน-เทอมต้น-ปี-63-ณ-30-มิ.ย.63
แผนการศึกษา_CS-หลักสูตร-2561
แผนการศึกษา_SE-หลักสูตร-2561
แผนการศึกษา_วศด-หลักสูตร-2561
แผนการศึกษา_วศม-หลักสูตร-2561
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ_ต้น63
วีดีโองานปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2563 >>>> กดคลิกเพื่อดาวน์โหลดดูวีดีโอ