ประกาศภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การศึกษาสำหรับหลักสูตร วศ.ด. แผน 1.1-1.2 และ 2.1-2.2

July 19, 2020   บัณฑิตศึกษา
ประกาศภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การศึกษาสำหรับหลักสูตร วศ.ด. แผน 1.1-1.2 และ 2.1-2.2


รายละเอียดประกาศ ฉบับวันที่ 13 กรกฎาคม 2563>>>>> ดาวน์โหลด