ประกาศนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการ ห้องเรียนรวมออนไลน์ (Sky cafe ) ชั้น 19

August 19, 2020   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

ประกาศนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการ
ห้องเรียนรวมออนไลน์ (Sky cafe ) ชั้น 19

นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการ
ห้องเรียนรวมออนไลน์ (Sky cafe ) ชั้น 19 ตึก4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถลงทะเบียนนัดหมายทำลายนิ้วมือและทำตามขั้นตอนเพื่อขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ได้
ดังตามรายละเอียดลิงก์ด้านล่างค่ะ
https://www.cp.eng.chula.ac.th/current/fingerprint-register-system