โปรดสนใจเป็นพิเศษ นิสิตที่ต้องการสำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2562 แต่ไม่ได้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษา

August 21, 2020   บัณฑิตศึกษา
โปรดสนใจเป็นพิเศษ นิสิตที่ต้องการสำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2562
แต่ไม่ได้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษา


นิสิตที่ต้องการสำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2562 แต่ไม่ได้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษา
โปรดสนใจเป็นพิเศษ และกรุณาอ่านประกาศตามเอกสารแนบ >>>>> กดคลิ๊กอ่านประกาศที่นี่

*** นิสิตที่จะรอส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ภายใน วันที่ 25กันยายน 2563 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย 2562
แต่ยังไม่ได้ทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย 2562 ขอให้ส่งรายชื่อ และเลขประจำตัวนิสิตมาทางอีเมล grad@cp.eng.chula.ac.th ได้เลยค่ะ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 มิเช่นนั้นจะมีชื่อพ้นสภาพนิสิต เนื่องจากไม่มาลงทะเบียนเรียนหรือ ไม่ได้ทำเรื่องรักษาสภาพนิสิตไว้ค่ะ