อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย เกษียณอายุราชการ

October 3, 2014   ทั่วไป

เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ถือเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในชีวิตราชการของ อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และถือเป็นปูชนียบุคคลของวงการ IT ในประเทศไทย โดยภาควิชาได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของท่านไปเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา

 

หากนิสิตหรือศิษย์เก่าคนใดสนใจอยากฝากความระลึกอาจารย์ หรือเล่าประสบการณ์ที่เคยได้เรียนกับท่าน สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ใน Facebook Group โดย คลิกที่นี่

fyta

fyta_retirement_farewell