กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ภาคปลาย 2563

December 9, 2020   บัณฑิตศึกษา
กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ภาคปลาย 2563
ดาวน์โหลดกำหนดการจากสำนักทะเบียน >>>>> https://www.reg.chula.ac.th/NewNisit_2-63.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตใหม่ จากสำนักทะเบียน>>>>>https://www.reg.chula.ac.th/newstudents.html

*****สำหรับกำหนดการปฐมนิเทศจากทางภาควิชาฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง