คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมจัดเสวนาในงาน I4C

October 8, 2014   ทั่วไป

i4c

คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง มิติของ Trust ใน Cyber Security  ภายใต้งาน I4C (Innovation for Crime Combating Conference and Contest) จัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค โดยผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ได้แก่ อ.ดร. ยรรยง เต็งอำนวย, ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา และดำเนินการเสวนาโดย ผศ. ดร. สุกรี สิทธุภิญโญ