ขอเชิญร่วมนิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CP Job Fair)

October 18, 2014   บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี, ฝึกงาน-หางาน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วม นิทรรศการงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CP Job Fair) โดยมีบริษัทชั้นนำด้าน IT กว่า 40 บริษัท มาบรรยายแนะนำองค์กร พร้อมกับรับสมัครงานแก่นิสิตและผู้สนใจ ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่ 08:30 – 16:00 น. ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้โดย คลิกที่นี่