ประกาศปิดให้บริการห้อง Sky cafe ชั้น 19

December 25, 2020   ทั่วไป
ประกาศปิดให้บริการห้อง Sky cafe ชั้น 19

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทางภาควิชาฯ ขอประกาศปิดให้บริการห้อง SKy cafe ชั้น 19
ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และจะเปิดให้นิสิตใช้บริการใน วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2563
หรือ อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์