ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการทะเบียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

January 11, 2021   ทั่วไป

ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการทะเบียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


ดาวน์โหลดประกาศ >>>>> คลิ๊ก