ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งแนวปฏิบัตินิสิตทดลองศึกษา เนื่องจากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

January 12, 2021   ทั่วไป

ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งแนวปฏิบัตินิสิตทดลองศึกษา
เนื่องจากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563


ประกาศประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งแนวปฏิบัตินิสิตทดลองศึกษาเนื่องจากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ >>>>ดาวน์โหลดประกาศ