ประกาศการขยายระยะเวลาการศึกษาให้นิสิตเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

January 15, 2021   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

ประกาศการขยายระยะเวลาการศึกษาให้นิสิตเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19


ประกาศจากฝ่ายทะเบียน นิสิต >>>>> ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ จากฝ่ายทะเบียนนิสิต
ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร>>>>>ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ จากสำนักบริหารวิชาการ