ประกาศเปิดให้บริการห้อง Sky cafe ชั้น 19 ตึก 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เฉพาะบุคลากรภาควิชาและนิสิตภาควิชาฯเท่านั้น)

February 2, 2021   ทั่วไป
ประกาศเปิดให้บริการห้อง Sky cafe ชั้น 19 ตึก 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เฉพาะบุคลากรภาควิชาและนิสิตภาควิชาฯเท่านั้น)

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทางภาควิชาฯ ขอประกาศเปิดให้บริการห้อง SKy cafe ชั้น 19 ในวันทำการ
ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:00-16:30 หรือ อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

***** ข้อควรปฎิบัติในการเข้าใช้ห้อง******************
1.ในการเข้าใช้บริการทุกครั้งต้อง สแกน QR Code Check in และ หลังเลิกใช้บริการสแกน Check Out ไทยชนะ
2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการใช้งาน
3.รักษาระยะห่าง
4.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าใช้ห้องทุกครั้ง
*********************************************