ประกาศปิดให้บริการห้อง Sky cafe ชั้น 19

February 11, 2021   ทั่วไป
ประกาศปิดให้บริการห้อง Sky cafe ชั้น 19
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทางภาควิชาฯ ขอประกาศปิดให้บริการห้อง SKy cafe ชั้น 19
ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง วัน ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 หรือ อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์