งานแนะแนวฝึกงาน 2557

October 25, 2014   ปริญญาตรี, ฝึกงาน-หางาน

เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา เวลา 16.30 – 19.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดงาน แนะแนวฝึกงาน 2557 ขึ้น เพื่อนำเสนอประสบการณ์จากการฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ตลอดจนแนะนำแนวทางในการเข้าฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆ โดยมี ผศ.บุญชัย โสวรรณวนิชกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

ขอขอบคุณภาพจาก ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014