ประกาศช่องทางการติดต่อในระหว่างปิดสถานที่ทำการชั่วคราว เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

September 3, 2021   NEWS, ข่าวสาร, ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

ประกาศช่องทางการติดต่อในระหว่างปิดสถานที่ทำการชั่วคราว
ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน
และปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ภาควิชาฯจึงได้ ขยายเวลาปิดทำการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564


icon_new11
รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >>>> https://www.chula.ac.th/news-type/cu-announcement/

ช่องทางการติดต่อและเบอร์ติดต่อระดับป.ตรี
1. คุณพเยาว์ โทร 098-485-9145 , E-mail: psn@cp.eng.chula.ac.th (LineID: spayao)
2. คุณชยุต โทร 0958834224 , E-mail:Chayut.h@chula.ac.th (LineID: chayutties)
3. คุณปณิตา , E-mail: panita@cp.eng.chula.ac.th (LineID: _ooboom.p)

ช่องทางการติดต่อและเบอร์ติดต่อระดับบัณฑิตศึกษา
1. คุณพิชญาภรณ์ โทร 095-669-8268 , E-mail: grad@cp.eng.chula.ac.th (LineID: cpengcu)
2. คุณรัตนัดดา E-mail: rattanadda@cp.eng.chula.ac.th (LineID: cpengcu)

แก้ไข ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2564
*****หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก *****