ประกาศช่องทางการติดต่อ

May 22, 2021   NEWS, ทั่วไป

ประกาศช่องทางการติดต่อ
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ภาควิชาฯได้ ปิดทำการ
ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564


ช่องทางการติดต่อและเบอร์ติดต่อระดับป.ตรี
1. คุณพเยาว์ 098-485-9145 psn@cp.eng.chula.ac.th (LineID: spayao)
2. คุณปณิตา panita@cp.eng.chula.ac.th (LineID: _ooboom.p)

ช่องทางการติดต่อและเบอร์ติดต่อระดับบัณฑิตศึกษา
1. คุณพิชญาภรณ์ 095-669-8268 grad@cp.eng.chula.ac.th (LineID: cpengcu)
2. คุณรัตนัดดา rattanadda@cp.eng.chula.ac.th (LineID: cpengcu)

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก