ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ACM-ICPC

October 25, 2014   ทั่วไป

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับประเทศไทย ประจำปี 2557 (ACM-ICPC 2014 Asia Thailand National On-site Programming Contest) ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดงานเมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน