ประกาศตารางสอบ ภาคปลาย 2563 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

April 30, 2021   ทั่วไป
ประกาศตารางสอบ ภาคปลาย 2563 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศตารางสอบ ภาคปลาย 2563 ระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคปลาย >>>>> คลิ๊ก

***หมายเหตุ*** ลิงก์นี้แสดงการจัดสอบปลายภาคโดยรวมของภาควิชาฯ ทั้งนี้ รายละเอียดในการจัดสอบอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งเองภายหลังหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง