ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 4 ทีมสุดท้าย
ที่มีผลงานดีที่สุดเพื่อเข้าสู่ “Sandbox Stage”

June 4, 2021   ความสำเร็จ, ปริญญาตรี
          ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 4 ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเพื่อเข้าสู่ “Sandbox Stage” โดยจะได้รับทุนพัฒนาต้นแบบ ค่าใช้จ่ายรายเดือนผ่าน True Money Wallet และสิทธิในการใช้พื้นที่ทำงานทรู ดิจิทัล พาร์ค ฟรีตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ และยังได้เป็นสมาชิก co-working space ต่อหลังจากจบโครงการอีก 3 เดือน รวมเงินรางวัลรวมมูลค่า 1.5 ล้านบาท พร้อมโอกาสได้ทำงานกับบริษัทในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          กิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ True Lab Startup Sandbox โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตที่มีความสนใจด้าน Robotic และ AI ด้าน Speech recognition และ Image recognition เข้าร่วมกิจกรรม Hack idea โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะทางความคิดให้กับนิสิตเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพ รวมทั้งขยายผลให้คณาจารย์สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและยังเป็นการสร้างเครือข่ายต่อยอดสู่นวัตกรรมในเชิงธุรกิจต่อไปในอนาคต
          โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่ True Digital Park ถนน สุขุมวิท 101/1 ภายในงานเริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรม Open House เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาที่อายุไม่เกิน 30 ปี ได้คัดเลือกสมาชิกทีมจำนวน 3 -5 คน พร้อมส่งรายละเอียดของแนวคิดธุรกิจที่สนใจ ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาจากการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจและประกาศผู้เข้ารอบ Hackathon เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา จนได้รับคัดเลือกในรอบแรก ทั้งหมด 10 ทีม เพื่อเข้าร่วม Hackathon เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งจะมีการทำกิจกรรม Workshop พร้อมรับคำปรึกษาและคำแนะนำ 1-0n-1 จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Robotics & AI ตลอดจนพาร์ทเนอร์ทั้งไทยและต่างประเทศของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค จากหลากหลายภาคส่วนอุตสาหกรรม
          หลังการแข่งขันอย่างเข้มข้นตลอดทั้ง 2 วันของกิจกรรม Hackathon Days เมื่อวันที่ 29 – 30 พ.ค. 64 จึงได้รายชื่อทีมผู้ถูกคัดเลือกในรอบสุดท้าย โดยทีมจากนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ Team “หางกะทิ” แผนธุรกิจ Business, App develop, Creator, Engineer expert, programmer เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 3 มีสมาชิกจำนวน 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายวรเดช อึ๊งล่ำซำ นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมทั่วไป
(ตำแหน่งในทีม VP, CMO, Creator, Presentation)


2) นายไมโล อรินทร์พล ศรีภคากร นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมทั่วไป (ตำแหน่งในทีม CEO, CIO)


3) นายวิชชา วนิชเวชารุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ตำแหน่งในทีม Developer, CTO)


4) นายชยางกูร สอนเสนา นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมทั่วไป (ตำแหน่งในทีม Developer)

5) นายวศิน พันธุ์ศุภถาวร นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ตำแหน่งในทีม Developer)

CR:วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย