งาน CodeMania รวมพลคนบ้าโค้ด ครั้งที่ 01

November 14, 2014   ทั่วไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ เครือข่ายโปรแกรมเมอร์ไทย ได้จัดงาน CodeMania 01 : รวมพลคนบ้าโค้ด ครั้งที่ 01 ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นแหล่งพบปะระหว่างบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ งานจัดขึ้น ณ ห้อง 315 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

ภายในงาน มีการบรรยายโดย คุณบอย ตรีศิลป์ ตรุงกานนท์ จากเว็บไซต์ pantip.com, การบรรยายจากตัวแทนนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ ตลอดจนการบรรยายกลุ่มย่อยในประเด็นที่น่าสนใจในด้านคอมพิวเตอร์ และการอภิปรายกลุ่มเพื่อออกความคิดขยายเครือข่ายและพัฒนาโปรแกรมเมอร์ไทย

 

ขอขอบคุณภาพส่วนหนึ่งจาก Facebook Group สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

codemania01

codemania02

codemania03

codemania04

codemania05

codemania06

codemania07