ประกาศแจ้งกำหนดการเนื่องด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประปีการศึกษา ๒๕๖๓

July 14, 2021   ความสำเร็จ, ทั่วไป

ประกาศแจ้งกำหนดการเนื่องด้วยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประปีการศึกษา ๒๕๖๓


รายละเอียดประกาศบันทึกข้อความแจ้งวันซ้อมและกำหนดถ่ายภาพหมู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ปีการศึกษา-2563 >>>>>ดาวน์โหลด
รายละเอียดกำหนดคณะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563>>>>>ดาวน์โหลด
รายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อมของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 >>>>>ดาวน์โหลด
รายละเอียดตารางถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 >>>>> ดาวน์โหลด
***** หมายเหตุเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ประกาศ ณ วันที่ 14/07/2564 ค่ะ