ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICET-2015 และ การประชุมวิชาการ PEC-11

November 27, 2014   ทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICET-2015) และ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 (PEC-11) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนท์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ icet2015.psu.ac.th และ icet2015.psu.ac.th/pec