ประกาศแนวปฏิบัติการลาพักการศึกษาโดยไม่นับเวลา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

August 30, 2021   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา

ประกาศแนวปฏิบัติการลาพักการศึกษาโดยไม่นับเวลา
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาค้น 2564รายละเอียดและแนวปฏิบัติการลาพักการศึกษาโดยไม่นับเวลาฯ ภาคต้น 2564 >>>>> ดาวน์โหลด