การบรรยาย เรื่อง “IoT Technology for Smart Building & Smart City

August 31, 2021   กิจกรรมนิสิต, ข่าวสาร, ทั่วไป

การบรรยาย เรื่อง “IoT Technology for Smart Building & Smart Cityขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต และบุคคลภายนอก ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “IoT Technology for Smart Building & Smart City”
ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUCA)
วิทยากรผู้บรรยาย :ดร.พรพุฒ จารุมงคลศักดิ์ (CTO and CPO-energy, SSB, SCG)

สามารถลงทะเบียนด้วยวิธีสแกน QR Code หรือที่ Link : https://forms.gle/JW4WqPhGbCoCmci4A
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้ zoom link ทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน