การบรรยาย เรื่อง “Practical Robotics R&D: ทำไป…กินไป

September 13, 2021   กิจกรรมนิสิต, ข่าวสาร, ทั่วไป

การบรรยาย เรื่อง “Practical Robotics R&D: ทำไป…กินไป


      ขอเรียนเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต และบุคคลภายนอก ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “Practical Robotics R&D: ทำไป…กินไป”
ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
    จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ (CUCA)
โดยมีวิทยากรผู้บรรยาย :คุณทศพล อภิกุลวณิช: Chief Technology Officer, CT Asia Robotics
สามารถลงทะเบียนด้วยวิธีสแกน QR Code หรือที่ Link >>>>> https://forms.gle/iYxY874xjNcyjFTN6