ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “International Conference on “Research for Social Devotion” In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand”

December 11, 2014   ทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “International Conference on “Research for Social Devotion” In Commemoration of the  50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ณ อาคารพจน์ สารสิน อาคาร 25 ปี มข. และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จึงขอเชิญนิสิต และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.kku.ac.th/rsd50th/ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ora@kku.ac.th

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ขอนแก่น