สำรวจรายชื่อนิสิตที่มีความจำเป็นต้องสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระดับบัณฑิตศึกษา

October 12, 2021   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา

สำรวจรายชื่อนิสิตที่มีความจำเป็นต้องสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP
ระดับบัณฑิตศึกษา


รายละเอียดประกาศเรื่อง สำรวจรายชื่อนิสิตที่มีความจำเป็นต้องสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ระดับบัณฑิตศึกษา>>>>> ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต >>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

*****สำรวจนิสิตที่มีความจำเป็นต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ​ CU-TEP​ กรณีดังนี้
1.​ นิสิตเข้าศึกษา​ ปีการศึกษา​ 63​ ที่มีสถานะทดลองศึกษา
2.​ นิสิตที่จะใช้จบการศึกษา​ ภาคต้น​ 64
เพื่อส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยประสานงานกับศูนย์ทดสอบฯ​ ในการจัดสอบให้กับนิสิตต่อไป ทั้งนี้โปรดกรอกข้อมูลนิสิตใน Excel พร้อมทั้งแนบใบรับรองการรฉีดวัคซีนมาด้วย

**กรณีนิสิตที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ก็ให้กรอกข้อมูลมาส่งได้ โดยทางศูนย์ทดสอบฯ จะเป็นผู้พิจารณาการจัดสอบ**
เมื่อกรอกเอกสารแล้วให้แนบหลักฐาน ส่งมาที่เมล grad@cp.eng.chula.th มาภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ภายใน 12:00 น.