ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ
การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง

October 25, 2021   ข่าวสาร, ทั่วไป

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ
การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลงรายละเอียดประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง (ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ) >>>>> อ่านประกาศได้ที่นี่

รายละเอียดประกาศอื่น ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19>>>> https://www.chula.ac.th/news-type/cu-announcement/
CR แหล่งข่าวจาก: >>> https://www.chula.ac.th/news/51571/