ตารางสอน ภาคปลาย 2564และช่องทางการติดต่อ

November 8, 2021   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

ประกาศตารางสอน ภาคปลาย 2564 และ
ช่องทางการติดต่อ


ตารางสอน ภาคปลาย 2564 >>>>>ดาวน์โหลด
ช่องทางการติดต่อและเบอร์ติดต่อระดับป.ตรี
1. คุณพเยาว์ โทร 098-485-9145 , E-mail: psn@cp.eng.chula.ac.th (LineID: spayao)
2. คุณชยุต โทร 089-812-6641 , E-mail:Chayut.h@chula.ac.th (LineID: chayutties)

ช่องทางการติดต่อและเบอร์ติดต่อระดับบัณฑิตศึกษา
1. คุณพิชญาภรณ์ โทร 095-669-8268 , E-mail: grad@cp.eng.chula.ac.th (LineID: cpengcu)
2. คุณรัตนัดดา E-mail: rattanadda@cp.eng.chula.ac.th (LineID: cpengcu)

แก้ไข ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
*****หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก *****