ขอประชาสัมพันธ์ การบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ “Industrial practices and current trends in software engineering”

November 16, 2021   กิจกรรมนิสิต, งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ/กิจกรรม, ทั่วไป Tag: , ,

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ท่านอาจารย์, นิสิต และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ
“Industrial practices and current trends in software engineering”
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.00 น. ถึง 11.00 น.


เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ :-https://chula.zoom.us/j/99695876343?pwd=ZCtkODFtWGpPRWllTUJudHBidHpZQT09

รายละเอียดการบรรยาย :-
1st session
8:00-9:30 “Software engineering and UI/UX design for the software development challenges”


– Examples of failure/success story of UI/UX
– Best practices or principles of UI/UX
– UI/UX design processes
– An application of the UI/UX processes and work results
– Shared experiences in IT business (as an organization-, project- level leader)

โดย คุณณพวัฒน์ มุกตพันธุ์
สังกัดหน่วยงาน FINNOMENA
ตําแหน่งงาน Chief eXperience Officer

2nd session
9:30-11:00 “Shared experiences from software engineering industrial practices for the system/software development challenges”


– Examples of failure/success story of IT projects
– Best practices or principles of software engineering
– Shared experiences in SE (SDLC and software processes and work result
– Case study “Payment gateway systemA from requirements to system/software product achievement” Tools for system development, examples of requirements, system/software design modeling (UML or other notations), the as-is system architecture and the strength of system in term of non-functional requirements/ system qualities e.g., performance, security, scalability
– Shared experiences in IT business (as an organization-, project- level leader)

โดยคุณเลิศชัย คงอํานวยศักดิ์
สังกัดหน่วยงาน Corporate Banking & Business Support Delivery Division, SCB
ตําแหน่งงาน Head of Corporate Partner Integration


#CPCU #CUCA #วิศวะคอมจุฬา