แนวปฏิบัติกรณีนิสิตขาดสอบเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

May 3, 2022   ทั่วไป, บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

แนวปฏิบัติกรณีนิสิตขาดสอบเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564


อ่านรายละเอียดแนวทางปฏิบัติฯ >>>>> คลิ๊กที่นี่
***ในระดับปริญญาตรีให้นิสิตส่งเอกสารหลักฐานไปที่อีเมล chayut.h@chula.ac.th
***ในระดับบัณฑิตศึกษาให้นิสิตส่งเอกสารหลักฐานไปที่อีเมล grad@cp.eng.chula.ac.th

*****หมายเหตุ นิสิตจะต้องให้อ.ที่ปรึกษาลงนามในคำร้องให้เรียบร้อยก่อนส่งเอกสาร*****
หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 022186959