ประกาศนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการ ห้องเรียนรวมออนไลน์ (Sky cafe ) ชั้น 19

May 26, 2022   ข่าวสาร, ทั่วไป

ประกาศนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการ
ห้องเรียนรวมออนไลน์ (Sky cafe )
ชั้น 19 ตึก4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ภาควิชาฯเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:30-17:00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำหรับนิสิตที่ยังไม่มีลายนิ้วมือสามารถติดต่อทำลายนิ้วมือ โดยมี ขั้นตอนการลงทะเบียนขอเข้าใช้ห้องปฎิบัติการและพื้นที่อื่นๆในระบบสแกนลายนิ้วมือ และ ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่
>>>>> https://www.cp.eng.chula.ac.th/current/fingerprint-register-system