ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ”Requirements Engineering for Modern Systems” โดย Prof. Bertrand Meyer

February 9, 2023   กิจกรรมนิสิต, งานสัมมนา/ประชุมวิชาการ/กิจกรรม
ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Requirements Engineering for Modern Systems”
โดย Prof. Bertrand Meyer จาก Constructor Institute, Schaffhausen, Switzerland

ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10:00-12:00 น.
ที่ห้อง 17-01 ชั้น 17 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หรือ รับฟังออนไลน์ทาง Zoom สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังได้ที่ https://forms.gle/mmSDYTkxuoC6x1qQ7
หรือ Scan ที่ QR code ใน poster (Zoom link ประกาศที่ตอนท้ายแบบฟอร์มลงทะเบียนและ email ตอบกลับ)
Outline:-
– Quality requirements: the key to the success of software projects.
– The four equally important areas for requirements: Project, Environment, Goals and System.
– How to produce helpful requirements up to the challenges of today’s ambitious systems. About the speaker:-
– Bertrand Meyer is professor of software engineering and provost at the Constructor Institute in Schaffhausen, Switzerland.
– He was previously at ETH Zurich and is Chief Architect at Eiffel Software.
– He has published a number of books on software engineering and object technology.
– He is a recipient of the ACM Software Systems Award and the IEEE Harlan Mills prize in software engineering and an ACM Fellow.
(Hosted by Department of Computer Engineering and Master Program in Software Computer Engineering, Chulalongkorn University)