เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันค้นหาสุดยอดผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ในงาน “Echonet-Lite Hackathon 2023 by Chula-Mitsubishi japan”

May 10, 2023   กิจกรรมนิสิต, ปริญญาตรี

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันค้นหาสุดยอดผู้มีความคิดสร้างสรรค์
ในงาน “Echonet-Lite Hackathon 2023 by Chula-Mitsubishi japan”
ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2566 : กดคลิ๊กลงทะเบียที่นี่
หมายเหตุ กิจกรรมสนับสนุนค่าวัสดุใช้สอยทีมละไม่เกิน 2,000 บาท
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน (เต็มรูปแบบ) หรือ บิลเงินสด ต้องแนบนามบัตรร้านค้า ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อชัดเจน
2. ใบเสร็จรับเงิน ต้องระบุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158319
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อคุณธีรพงษ์ ประทุมศิริ Email : pteerapo@gmail.com