ประกาศรับเงินทุนTA และ ทุนอัจฉริยะคืนรัง

June 4, 2015   ทุนการศึกษา

icon_new11
ประกาศทุน TA (มกราคม-มีนาคม) , ทุนอัจฉริยะคืนรัง (ภาคปลาย 2557) สามารถมารับเช็คได้แล้วที่ คุณนพวรรณ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00- 15:00 น.