รับสมัครทุน TA (งบภาควิชา) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตป.โท-เอก

August 25, 2015   ทั่วไป

icon_new11ด่วน! รับสมัครทุน TA ขยายเวลา (งบภาควิชา)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตป.โท-เอก ที่สนใจ **และยังไม่มีวิชาที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายไว้**
ทุนเดือนละ 4,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ย. – ธ.ค. 58 (เวลาปฏิบัติงานจริงประมาณปลายส.ค.ถึงปลายธ.ค. 58) ในวิชาต่อไปนี้
1. 2110215 Prog Meth 1 ต้องการ 4 คน
Skill needed: Java: ต้องรู้และเข้าใจ OO Programming, GUI
2. 2110607 Research Method CS ต้องการ 0.5 คน (ต้องทำวิชาอื่นควบคู่ไปด้วย)
3. 2110101 Computer Programming ต้องการ 2 คน
Skill needed: Python program
4. 2110251 DIG COMP LOGIC ต้องการ 2 คน
Skill needed: basic hardware, Karnaugh map, state machine, vending machine
5. 2110263 DIG LOGIC LAB ต้องการ 1 คน
Skill needed: basic hardware, Karnaugh map, state machine, vending machine
รับสมัคร: วันนี้ – วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 ภายในเวลา 12:00 น.
สัมภาษณ์: วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 16:00 น. ที่ชั้น 17
ประกาศผล: วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ภายในเวลา 17:00 น.

โปรดกรอกใบสมัครที่แนบมาด้วยและส่งที่ธุรการ
(ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

สำหรับนิสิตที่ได้รับทุนอื่นอยู่ เช่น ทุน 72 พรรษา, ทุน 100 ปี จุฬาฯ, ทุน 60/40 (ซึ่งเงื่อนไขการรับทุนระบุให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ TA โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม) และยังไม่มีวิชาที่จะเป็น TA โปรดกรอกใบสมัครด้วย เพื่อจะได้มอบหมายวิชาให้ปฏิบัติหน้าที่

Urgent! Application extend for TA scholarships
(Department scholarships): semester 1/2015 is now open for interested Master’s and PhD students who have not been assigned a course by any instructor.
The scholarships are BHT 4,000/month for 4 months from September – December 2015 (The actual period on duty is from end of August to end of December 2015.) for the following courses:
1. 2110215 Prog Meth 1 (4 TAs needed)
Skill needed: Java: OO Programming, GUI
2. 2110607 Research Method CS (0.5 TA needed, i.e. the TA will have to co-assist another course too)
3. 2110101 Computer Programming (2 TAs needed)
Skill needed: Python program
4. 2110251 DIG COMP LOGIC (2 TAs needed)
Skill needed: basic hardware, Karnaugh map, state machine, vending machine
5. 2110263 DIG LOGIC LAB (1 TAs needed)
Skill needed: basic hardware, Karnaugh map, state machine, vending machine
Application: Now – Fri 21 August 2015 by 5 PM
Interview: Mon 24 August 2015, 4 PM on Floor 17
Notification of result: Tue 25 August 2015 by 5 PM
Please fill in the attached form and submit at the Admin Office.
(ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

For students who have been awarded other scholarships, e.g. the 72nd Anniversary of His Majesty the King scholarship, the CU 100th Year Birthday Anniversary scholarship, the 60/40 Support for Tuition Fee scholarship (which require the students to work unpaid as TAs) and have not been assigned a course to assist, please fill in the attached form too so that a course can be assigned.