ประกาศการสอบโครงร่างโครงงานมหาบัณฑิต(Pre Master Project) และ โครงงานมหาบัณฑิต(Master Project )ภาคต้น 2566 ของ หลักสูตร วท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แผน ข

November 20, 2023   บัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศการสอบ
วิชา 2110797 เตรียมโครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Pre Master Project)
วิชา 2110798 โครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Master Project )

ตารางกำหนดการสอบวิชา 2110797 เตรียมโครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์(Pre Master Project) ภาคต้น 2566>>>>>
คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่
ตารางกำหนดการสอบวิชา 2110798 โครงงานมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Master Project ) ภาคต้น 2566>>>>>
คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่