ข่าวฝากประชาสัมพันธ์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี ๒๕๖๖)

November 20, 2023   ทุนการศึกษา
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี ๒๕๖๖)
กดอ่านรายละเอียดและใบรับสมัครได้ที่ลิงก์นี้ >>>>>
https://docs.google.com/document/d/1DZZtegE3Ylr3fLeUsLP3sc7sLw0TlFGM/edit?usp=sharing&ouid=105494213677270117789&rtpof=true&sd=true

***** ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครขอรับทุนได้ที่*****

๑.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 (กลุ่มงานกิจการทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง) ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร.02-2425-900 ต่อ 5241-5244 (เว็บไซต์ ของมูลนิธิฯ www.parliament.go.th/kingrama7 เว็บไซต์ของรัฐสภาที่ www.parliament.go.th ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.๗)
๒.สมัครทางไปรษณีย์ส่งที่ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร(กลุ่มงานกิจการทั่วไปสำนักบริหารงานกลาง) เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
3. สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งที่ E-mail : kingrama7@parliament.go.th