ทดสอบข่าวกิจกรรมนิสิต

June 27, 2014   กิจกรรมนิสิต

ทดสอบข่าวกิจกรรมนิสิต

ตัวอย่างกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี

  • Hello CP World
  • กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชา
  • ค่ายห้องสมุด
  • ค่ายถึงบิตถึงไบต์
  • กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
  • CP Sport Day
  • ConneK