ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องขยายระยะเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จาก วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เป็น 26 กรกฎาคม 2567

July 2, 2024   บัณฑิตศึกษา Tag: , , ,
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยขยายระยะเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จาก วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เป็น วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 โดยไม่เสียค่าปรับนั้นทางภารกิจทะเบียน คณะวิศวฯขอให้นิสิตส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชาฯภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567
เพื่อภาควิชาฯดำเนินการต่อไป