ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

March 1, 2016   ทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน)  
ตำแหน่งอาจารย์ A-5 ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Computer Engineering / Computer Science หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้มาแสดงความจำนงยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 ในเวลาปฏิบัติงาน (เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น.) โทร 0-2218-6319

ดูรายละเอียดการรับสมัคร(เพิ่มเติม) หรือ เวบไซด์คณะ