(Update 2/03/2559 )ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

March 2, 2016   ทั่วไป, ทุนการศึกษา, บัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัคร ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2559

กำหนดการ

1) ขอรับและส่งใบสมัครทุน รอบที่ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ภายในเวลา 17:00 น. // รอบที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่จันทร์ ที่ 25 เมษายน ถึงวัพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ภายในเวลา 17:00
2) สอบสัมภาษณ์ทุน รอบที่1 ในอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559
รอบที่ 2 ในจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559
3) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 ภายในเวลา 17:00 น. ที่เว็บภาควิชาฯ

ดาวน์โหลด>>รายละเอียดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ไฟล์ .doc | ไฟล์ .pdf)

*** หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.cp.eng.chula.ac.th เมนู บัณฑิตศึกษา -> ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ/เอกสารเกี่ยวกับการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์