ประกาศกำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต

August 24, 2016   ปริญญาตรี

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 08:30 – 14:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดกำหนดการ

เรื่อง สถานที่จอดรถ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-2186954-9  (เวลา 08.30-16.00)