กำหนดการปฐมนิเทศของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

June 13, 2017   บัณฑิตศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศ ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคต้น

ขอเรียนเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคต้น 60 เข้าร่วมงานปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 8:30-13:00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (อาคาร 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการปฐมนิเทศน์ >>> Click here

โปรดตอบกลับการเข้าร่วมที่ลิงก์นี้ ภายในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560

https://goo.gl/forms/a7pwsJkgph31ftUE2

งานบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์