ประกาศตารางสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

June 21, 2017   บัณฑิตศึกษา, ปริญญาตรี

ประกาศตารางสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

ประกาศตารางสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ขอให้นิสิตทุกคนยึดตามตารางสอนของภาคฯ (ดังไฟล์ที่แนบนี้) เป็นหลัก เนื่องจากมีข้อมูลส่วนหนึ่งบน Reg Chula ที่ยังไม่ตรงกับของภาคฯ ​

นอกจากนี้ Seciton ที่สอนภาษาอังกฤษจะมีรหัสเป็น 3X เช่น 33, 34 และวิชาประมูลป.ตรี จะมี Section เป็น 21 ซึ่งยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
ดาวน์โหลดตารางสอน >>>> ตารางสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560